झापा, असार २७ । नेपालमा कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत जनसंख्या अपाङ्गता रहेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत जनसंख्या अपाङ्गता रहेको देखाएको हो । अपाङ्गता भएकामध्ये ३७.१ प्रतिशत शारीरिक अपाङ्गता रहेका छन् ।

त्यस्तै, न्यून दृष्टियुक्त १७.१ प्रतिशत, दृष्टिविहीन ५.४, बहिरोपन ७.१ प्रतिशत, मनोसामाजिक अपाङ्गता ४.३ प्रतिशत रहेका छन् । न्यून श्रवणशक्ति ८.० प्रतिशत, बहिरोपन एवम् दृष्टिविहीन १.६ प्रतिशत, बौद्धिक अपाङ्गता १.८, अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया) ०.८ प्रतिशत, अटिजम् ०.८ प्रतिशत, बहु अपाङ्गता भएका ८.९ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्