Purwanchaldaily Team

सम्पादक
एकराज गिरी

डेस्क सम्पादक
लक्ष्मण ढकाल

व्यवस्थापक
चन्द्रकान्त ढकाल

अध्यक्ष
टोरूप प्रसाई

प्रकासक
भरतलाल गिरी

कार्यकारी व्यवस्थापक
होमप्रकाश अधिकारी

सहसम्पादक
सुरेन्द्र भण्डारी

समाचार संयोजक
नरेन्द्र ढकाल

उपसम्पादक
तुलसीप्रसाद निरौला

Computer Operator
सन्तोष अधिकारी

बजार व्यवस्थापक
लीला आचार्य